Maak 'n Verskil

Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels

Matteus 28:19

Ons glo dat die Here sy volgelinge roep om ten volle teenwoordig in hulle gemeenskap te wees en ook aktief, doelbewus en intensioneel grense oor te steek na mense wat anders lyk en anders dink en anders glo. Daarom poog elkeen van ons om - veral in 'n land soos Suid-Afrika - verhoudings te kweek oor talle soort grense heen, sodat die eenheid van Jesus se koninkryk sigbaar kan word.

Sendelinge

Vennote wat deur Oosterlig ondersteun word.

Francois en Leanie du Toit

Love Philippolis
Die Du Toit’s se bediening in Philippolis het ongelooflik baie potensiaal. Die dorpie bestaan uit ongeveer 3 500 mense – twee swart woongebiede (Poding Tse Rolo en Polopark), ‘n Kleurling-woongebied (Bergmanshoogte), ‘n plaasgemeenskap en dorpsmense. Francois en Leani kleur hulle week in met Bybelstudies vir gemeenskapsleiers, ‘n Alpha-kursus vir vroue, kinderklubs en verhoudingsbou met die mense van Philippolis. Een van hulle hoof-bedieningspunte is die Father’s house. Die Father’s house is ‘n huis wat aan ‘n Suid-Koreaanse egpaar behoort.

Philip en Maryke Pretorius

Kerkplanting in Nederland
Philip en Maryke Pretorius, saam met hul twee seuns, Noah en Nathan Pretorius, het Augustus 2019 na Utrecht, Nederland verhuis om daar dissipels te maak, leiers op te lei en gemeentes te plant. Hulle is opgelei en gestuur deur die kerkplantbeweging Every Nation.

Fouché  en Cristal van Tonder

Kerkplanting
Fouché het opleiding ontvang in kerkplanting. Hy het in 2019, onder leiding van Every Nation se leierskap, ‘n gemeente in Montana geplant. Sy fokus is kerklosmense.
Fouché se fokus is om as sendeling ‘n bediening te begin om kerklos, kerkmoeg en ongelowiges te bedien.

Gaerth en Gabi Tarbitt

Spreek Haweloosheid aan in Tshwane
Gaerth is getroud met sy mede-pelgrim, Gabi en is die geseënde pa van hul tweeling, Adelle & Ethan.

Gaerth werk tans saam die Eenheid vir Straat Haweloosheid by die Universiteit van Pretoria. Hy koördineer verskeie haweloosheidprojekte en funksioneer op 'n kern operasionele span genaamd die "Pathways Operational Centre (POC)", wat gebore is uit die harde COVID inperking in 2020. Die mandaat van die POC is om as 'n koördinerende liggaam binne Tshwane se haweloosheidsektor te funksioneer deur middel van 'n samewerkende benadering met plaaslike, provinsiale en nasionale regering, NRO's, kerke en ander belanghebbendes om die Tshwane-haweloosheidbeleid operasioneel te maak en haweloosheid te beëindig een persoon, een gesin en een woonbuurt op 'n slag.

Kom maak saam 'n verskil

Dien die Koninkryk saam met ons internskap vir Haweloses.

Met die eerste "Lockdown" in 2020 het daar 'n krisis in Pretoria uitgebreek. Duisende hawelose mense het geen plek gehad om te bly nie. Oosterlig het huisvestiging gegee vir 17 hawelose manne. Die projek gaan tans voort om hawelose manne weer terug in die samelewing te kry. 

Projekte

Projekte in en om Pretoria waarby Oosterlig betrokke is.

LITTLE HEARTS KLEUTERSKOOL EN GEMEENSKAPSENTRUM

ROODEPLAAT
KLEUTERS: 90 & GESINNE BUITE KLEUTERSKOOL: 35

SUIKERBEKKIES KLEUTERSKOOL

EERSTERUST
KLEUTERS: 132

KUNGWINI WELSYNSORGANISASIE (PAUL JUNGNICKEL-HUIS VIR GESTREMDES)

SILVERLAKES / SHERE
VOLWASSENES : 144

KUNGWINI ECD CENTRE

SILVERLAKES / SHERE
KLEUTERS: 41

Wil jy graag betrokke raak en 'n verskil maak?

Vul  gerus die vorm in om die proses aan die gang te kry.