En Route Bybelskool

Vandag se gelowiges is ongelukkig gewoond aan die Bybel in kitskosvorm en dit kom ons duur te staan. Ons ervaring is dat almal die Bybel inneem deur ander skrywers se boeke en reeds verteerde dagstukkies. Die wat wel probeer Bybel lees wend hulleself na geïsoleerde versies sonder inagneming van die konteks. Niemand lees meer die Bybel van voor na agter vir hulleself nie. G’n wonder dat ons kerke vandag so oppervlakkig in ons geloof beleef word nie.

Dis presies wat die doel van En Route is: om mense se lewens te verbind met die volle, lewende storie van die Bybel in al sy nuanses, sodat die verhaal so saamsmelt met ons eie dat dit één verhaal word!

Die volgende En Route Bybelskool begin:

3 - 31 Augustus 2022  om 19:00 | Efesiërs

Kontak ons

Ons sal graag van jou wil hoor. Vul gerus die vorm in om die proses aan die gang te kry.