Gee

"Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees.”

Matteus 6:21

Hoekom gee ons?

Ons glo dat God primêr 'n gewer is . Daarom werk ons intensioneel daaraan om vrygewig te leef sodat ons Sy karakter al hoe meer in die wêreld kan reflekteer. 

Maniere om te gee

Gee deur EFT

Gee in persoon

Gee deur debietorder

Gebruik die onderstaande bankbesonderhede om 'n EFT te maak
Maak gebruik van die oranjekluisies by die deure in die Hoof-Ouditorium & Communitas. 
Vul die onderstaande debietorder-vorm in  en stuur die getekende weergawe na rekenmeester@oosterlig.co.za

Bankbesonderhede

Absa-tjekrekening: 540 590 400
Takkode: 632005
Rekeningnaam: NG Gemeente Pretoria-Oosterlig
Verwysing: Voorletters en Van
Dankoffer
Boufonds

Debietorder

Word die beste weergawe van jouself.
Word deel van die avontuur net soos jy is, word getransformeer, maak 'n verskil.

Enige vrae, of kort jy dalk hulp

Ons wil graag van jou hoor. Vul asb. die vorm hieronder in.