Doop

Liewe Doopouers

Weens  regulasies  is daar verskillende opsies vir wanneer julle jul kleinding wil laat doop. Op hierdie stadium is daar Doop-eredienste en bedien ons ook  die doop by julle huis. As julle hierdie vorm invul, aanvaar ons dat julle graag julle kleinding by Oosterlig wil laat doop.

Daarvoor is die volgende inligting van belang en vra ons julle vriendelik om die vorm volledig in te vul:
 
  1. Van alle doopouers word verwag om slegs een keer ʼn Oosterligdoopkursus, wat drie keer per jaar aangebied word, by te woon.  Die kursus strek oor drie opeenvolgende Donderdagaande om 19:00 – 20:30.  Dit word op Oosterlig se kampus aangebied.
  2. Selekteer doopdatum op die vorm
  3. Afgesien van die Doopkursus moet julle asseblief ‘n afspraak met die leraar wat die doop gaan bedien reël vir ‘n doopkuier. Reël die kuiergeleentheid minstens ses weke voor die doopgeleentheid
4. Onthou om die vorm tot aan die einde in te vul en te stuur
5. Voorsien ons asseblief van ʼn foto van jul kleinding (jpeg-formaat 100 pixels of groter).  Hierdie foto word tydens die Doopdiens op die groot skerm vertoon.  Stuur die foto minstens 2 weke voor die beplande doopdatum aan annatjie@oosterlig.co.za
6. Video-opnames word van al die geskeduleerde doopgeleenthede gemaak. Kontak Annatjie vir die skakel.

Indien u enige verdere navrae het kontak Annatjie Nieuwoudt by die kerkkantoor – 012 993 5437 tussen 08:00 – 13:00 of by annatjie@oosterlig.co.za

Kostes verbonde aan die doopkursus:

  • R800 per egpaar wat etes en kursusmateriaal insluit.
  • Bankbesonderhede vir betaling van doopkursus: 
Oosterlig ABSA 
Tjekrekeningnommer 540 590 400
Tak 632005 
Verwysing: U van & DOOPKURSUS

Doopaansoek

Ons wil graag van jou hoor. Vul die vorm in om die proses aan die gang te kry.