Vrywilliger besonderhede

Vrywilliger besonderhedeBehels onder andere en nie noodwendig alles nie:
  • Aanbied van kategeselesse elke- / instaangeleentheid- / alom die 2de Sondag tydens skoolkwartale.
  • Hulp met groot geleenthede soos Kinderpinkster, Palm Sondag, Basaar, Kerssangdiens, ens.
  • Verhoudingsbou met kinders
  • Bywoon van kwartaallikse vergaderings

Kontakbesonderhede van Sleutelpersone:
Anton Badenhorst:Gesinsleraar  anton@oosterlig.co.za082 780 1408
Cristelle Hatting: Peuters tot Graad 6cristelle@oosterlig.co.za084 511 7158
Rehani Leiding:    Kleuters (5 en 6 jr)rehani.leiding@gmail.com 0825107312
Suné Lotz: Peuters (18mnde – 4jr) Sune.Lotz@investec.co.za 072 111 4688
Henry Joubert: Spesiale Behoefte Bediening (SBB)HenryJoubert@woolworths.co.za083 255 1222