Vernuwings-Commitment

Hiermee recommit ek/ons  aan die gemeente.