Spesiale Behoefte-Bediening

Spesiale Behoefte-BedieningKostes:

R 150.00 per kind per jaar tot ‘n maksimum van R 300.00
Kontant kan aan vrywilligers oorhandig word.  Ons verkies egter EFT’s in NG Pretoria Oosterlig se ABSA-tjekrekening: 540 590 400, met u kind se naam, van asook SBB as verwysing.  
Die bewys van betaling kan aan cristelle@oosterlig.co.za ge-epos word.