VOLG ONSOns eredienste vir Pinkster lyk as volg:
  • Sondag 5 Mei - 09:00 (aanlyn & in-persoon)
  • asook 17:30 met Q&A (die oggend- en aanddiens verskil van mekaar)
  • Maandag 6 Mei om 19:00
  • Dinsdag 7 Mei om 19:00
  • Woensdag 8 Mei om 19:00
  • Donderdag 9 Mei om 19:00

BESPREEK VIR DIE KINDEROPPASDIENS