Vol
BESPREEK vir
29 NOVEMBER 2020

*SIEN KAART & REËLS ONDERAAN BLAD

29 November 2020
Kerssangfees

Reëls wat nagekom moet word:
1.    Maskers is verpligtend;  bring u eie masker saam.
2.    Daar is sanitasiestasies by die ingange. 
3.    Sitplekke is aangedui volgens sosiale afstand.  
4.    Bywoningsregister moet by ingang geteken word.
5.    Temperatuur word by ingange geneem en in bywoningsregister aangeteken.
6.    Hou u masker op tydens Lofprysing.
7.    Die volle Erediensliturgie sal gevolg word.
8.    Ingange 1, 2 & 3 - vir persone wat slegs die Erediens in die Hoof-Ouditorium bywoon.
Ingange 4 & 5 - vir ouers wat kinders na die Gesinsbediening in Communitas moet neem.
9. Gesinne mag bymekaar sit.

Kom jy nie reg nie?

Kontak ons, ons wil jou graag help