Pinkster 2021

Kinderoppasdiens van Maandag- tot Donderdagaand beskikbaar

*SIEN KAART & REËLS ONDERAAN BLAD

Woensdag 12 Mei 2021
om 19:00

Kinderoppasdiens beskikbaar. Bespreek vir kinders by Kompaskids.

Donderdag 13 Mei 2021
om 19:00

Kinderoppasdiens beskikbaar. Bespreek vir kinders by Kompaskids.
Reëls wat nagekom moet word:
1.    Maskers is verpligtend;  bring u eie masker saam.
2.    Daar is sanitasiestasies by die ingange.
3.    Sitplekke is aangedui volgens sosiale afstand.  
4.    Bywoningsregister moet by ingang geteken word.
5.    Temperatuur word by ingange geneem en in bywoningsregister aangeteken.
6.    Hou u masker op tydens Lofprysing.
7.    Ingange 1, 2 & 3 - vir persone wat slegs die Erediens in die Hoof-Ouditorium bywoon.
Ingange 4 & 5 - vir ouers wat kinders na die Gesinsbediening in Communitas moet neem.
8. Gesinne mag bymekaar sit.

Kom jy nie reg nie?

Kontak ons, ons wil jou graag help