Kinders en tieners

“Wag! Moenie die kindertjies wegjaag nie.
Laat hulle na My toe kom.
God se nuwe wêreld is juis vir almal soos hulle bedoel.

Matteus 19:14

Ons wil graag elke kind – in alle ouderdomsfases – laat deelneem aan ‘n opwindende Bybelreis om te ervaar hoe God se storie ook sy/haar storie ontmoet. Jy kan hiermee help deur as groepleier, mentor en organiseerder (vir kampe en uitreike) op te tree. Ons wil ook graag met ouers hande vat en hulle toerus vir hulle grootste taak.
In die gesinsbediening fokus ons op die verskillende fases van ons kinders se lewe.
Tydens die  oggenddiens om 09:00, kom kinders van 18 maande tot Gr 6 in Communitas bymekaar.
Die tieners, Gr 7 - 11 woon saam die aanddiens by waarna hulle na hulle verskillende pelgroepe gaan. 
Wanneer             Hoe laat               Wie                        Waar
15 Mei                  09:00                     Gr1 tot 6              Praise & Worship – Communitas-Ouditorium
                                                                Gr 1 tot 6             Verdaag na Individuele klasse waar deur ouers afgehaal word na afloop van die diens.
                                                               
                                                                Tjokkers               Tjokkerlokaal (Links by trappe - 1ste vloer – Communitas-gebou) – Ouers besorg Tjokkers voor diens by klas en haal weer
na afloop van diens by klassie af
                                                               Kleuters               Kleuterlokaal (Regs by trappe - 1ste vloer, verste hoek regs – Communitas-gebou) - Ouers besorg Kleuters voor diens by
klas en haal na afloop van diens by klassie af
 
22  Mei                  09:00                     Gr1 tot 6              Praise & Worship – Communitas-ouditorium
                                                               Gr 1 tot 6             Verdaag na Individuele klasse waar deur ouers afgehaal word na afloop van die diens.
                                                               
                                                                Tjokkers               Tjokkerlokaal (Links by trappe - 1ste vloer – Communitas-gebou) – Ouers besorg Tjokkers voor diens by klas en haal weer
na afloop van diens by klassie af
                                                                Kleuters               Kleuterlokaal (Regs by trappe - 1ste vloer, verste hoek regs – Communitas-gebou) - Ouers besorg Kleuters voor diens by
klas en haal na afloop van diens by klassie af
 
29 Mei                  09:00                     Gr1 tot 6              Praise & Worship – Communitas-ouditorium
                                                               Gr 1 tot 6             Verdaag na Individuele klasse waar deur ouers afgehaal word na afloop van die diens.
                                                               
                                                                Tjokkers               Tjokkerlokaal (Links by trappe - 1ste vloer – Communitas-gebou) – Ouers besorg Tjokkers voor diens by klas en haal weer
na afloop van diens by klassie af
                                                                Kleuters               Kleuterlokaal (Regs by trappe - 1ste vloer, verste hoek regs – Communitas-gebou) - Ouers besorg Kleuters voor diens by
klas en haal na afloop van diens by klassie af
 
5 Junie                  09:00                     Gr1 tot 6              Praise & Worship – Communitas-ouditorium
                                                                Gr 1 tot 6             Verdaag na Individuele klasse waar deur ouers afgehaal word na afloop van die diens.
                                                               
                                                                Tjokkers               Tjokkerlokaal (Links by trappe - 1ste vloer – Communitas-gebou) – Ouers besorg Tjokkers voor diens by klas en haal weer
na afloop van diens by klassie af
                                                                Kleuters               Kleuterlokaal (Regs by trappe - 1ste vloer, verste hoek regs – Communitas-gebou) - Ouers besorg Kleuters voor diens by
klas en haal na afloop van diens by klassie af
 
12 Junie               09:00                     Gr1 tot 6              Praise & Worship – Communitas-ouditorium
                                                                Gr 1 tot 6             Verdaag na Individuele klasse waar deur ouers afgehaal word na afloop van die diens.
                                                               
                                                                Tjokkers               Tjokkerlokaal (Links by trappe - 1ste vloer – Communitas-gebou) – Ouers besorg Tjokkers voor diens by klas en haal weer
na afloop van diens by klassie af
                                                                Kleuters               Kleuterlokaal (Regs by trappe - 1ste vloer, verste hoek regs – Communitas-gebou) - Ouers besorg Kleuters voor diens by
klas en haal na afloop van diens by klassie af
 
(Laaste KompasKids in person voor die Junie vakansie.  Kom weer Sondag 24 Julie om 09:00 bymekaar vir die begin van die 3de kwartaal)
 

Sondagprogram

09:00

Kleuters (18 maande - 4 jaar)
Tjokkers (Gr RR en Gr R)
Graad 1 - 6
Spesiale Behoefte Bediening (Per skedule wat gekommunikeer sal word)

17:30

Tienerpelgroepe - Graad 7 - 11

Enige vrae

Ontmoet die span.

Anton Badenhorst

Gesinsbediening Leraar
082 780 1408

Telani Brink

Kleuters: 5 - 6 jaar
082 202 2108

Cristelle Hatting

Juniors: Graad 1 - 6
084 511 7158

Johan Schoeman

Kiddie Band
072 544 4612

Ivor Swartz

Tiener Leraar
073 687 6069

Henry Joubert

Spesiale Behoefte Bediening
083 255 1222

Sune Lotz

Peuters: 18 maande - 4 jaar
072 111 4688