Kompaskids RegistrasieVorm

Kompaskids Inskrywingsvorm
Kostes:


Kontant kan aan groepleiers/vrywilligers oorhandig word.  Daar word egter verkies dat die gelde direk in die kerk se rekening, ABSA-tjekrekening: 540 590 400, gedeponeer word met u kind se se naam en van asook graadnommer as verwysing.  Die bewys van betaling kan aan cristelle@oosterlig.co.za ge-epos word.

Peuters tot Gr.6     R 150.00 per kind tot ‘n maksimum van 2 kinders